Ваздухопловномедицински институт Војномедицинске академије
Црнотравска 17 Београд
Србија
тел +(381 11) 3608 968
факс +(381 11) 661 339


Jat Airways Ваздухопловно медицински центар- Ординација медицине рада
Аеродром Никола Тесла
Београд 11000
Србија
тел. + (381 11) 2676 774
факс + (381 11) 2675260
е-mail jatmedical@jat.com
www.jat.com

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије

Омладинских бригада 1

Београд 11070

Србија
тел. +(381 11) 314 83 45 факс +(381 11)311 75 79
е-mail: mpreboc@cad.gov.rs
www.cad.gov.rs