ИСТОРИЈАТ ВАЗДУХОПЛОВНЕ МЕДИЦИНЕ НА ПРОСТОРУ  БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И СРБИЈЕ

Историја ваздухопловне медицине датира од 1911 године, када је извршена прва селекција летача за ваздухопловс Краљевине Србије.

Од тада, па до Другог светског рата ваздухопловна медицина је била у саставу санитетског одељења Команде ваздухопловства. У том периоду, југословенска ваздухопловна медицина (нарочито ваздухопловна физиологија), била је једна од водећих у свету, а њени лекари су се школовали у водећим земљама у овој области медицине, у Француској и Немачкој.Југославија је у то време била и међу ретким земљама које су имале уџбеник ваздухопловне медицине, који је написао лекар и пилот Др Михајло Костић, на српском језику, 1941 године.

Од 1981 годне, са установљењем специјализације Ваздухопловне медицине (званично признате од стране Министарства здравља у трајању од три године), Ваздухопловномедицински институт (ВМИ) постаје и наставна база Војномедицинске академијеза реализацију школовања свих профила лекара у области Ваздухопловне медицине. Октобра месеца 1983. Југославија и РВ и ПВО добија прву генерацију дипломираних специјалиста ваздухопловне и космичке медицине.

Октобра 1986 у Београду је одржан 34 светски конгрес Ваздухопловне и космичке медицине.