Ваздухопловно медицинска секција је основана у оквиру Српског лекарског друштва 24.12.1993.

Њени чланови су ваздухопловни лекари, специјалисти ваздухопловне медицине и других медицинских грана, који истражују утицај летења, ваздухоплова и средине у којој се оно одвија, на организам летача, пратећег летачког особља, падобранаца, путника у ваздушном транспорту и т.д. и у пракси примењују специфичне методе превентивно медицинске заштите у спречавању негативног утицаја летења на живот и здравље човека и настанак ванредних догађаја и катастрофа.

Своја експертска знања примењују и у прегледимаза издавање лекарских уверења о здравственој способности летачког особља.

Ваздухопловна медицина је значајна компонента ваздухопловне безбедности.